Etisk Kodeks

ETISK KODEKS OG MODEL FOR ORGANISATION, STYRING OG KONTROL

Den Etiske Kodeks for Motovario erklærer, at ansvaret, de etiske og sociale forpligtelser påvhiler dem, som skal inspirere adfærd og opførsel for de, der arbejder både inden og uden for virksomhedsorganisationen.

Udover den Etiske Kodeks har selskabet taget en model for organisation, styring og kontrol i brug og iværksat den íht. til regulativet i lovdekretet 231/2001 og udnævnt en organisme til kollegial overvågning.

Det opfordres til at læse vores Etiske Kodeks og model for organisation, styring og kontrol.


Download Files

 
 ETISK ADFÆRDSKODEKS

  MODEL FOR ORGANISATION, STYRING OG KONTROL

Kontakt os
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes