Motovario

Privacy policy

Informationsmeddelelsen for websiden (ART. 13 i lovdekret 196/2003)

Denne side beskriver hvordan denne hjemmeside behandler de personlige informationer der opsamles på de personer der surfer her. Det er et vedlagt informationsbrev, i henhold til art. 13 i lovdekret nr. 196/2003 – Kode mht. Personlig informationsbeskyttelse, til alle dem der besøger firmaets Web servicer der kan indhentes elektronisk på adressen: www.motovario.com dette er forsiden på den officielle hjemmeside. Informationsbrevet henviser kun til denne hjemmeside, ikke til alle de andre hjemmesider brugeren kan besøge når denne bruger dette link. Informationsbrevet henviser også til Anbefaling Nr. 2/2001 fra d. 17. Maj 2001 bestemt af de Europæiske autoriteter mht. til personlig data beskyttelse – under mødet i Gruppen der er dannet i henhold til art. 29 i direktiv nr. 95/46/EC, for at bestemme nogle minimums krav for indsamling af personlige data online; specielt mht. Metoder, tider og naturen på den information ejerne af data processing skal videregive til brugerne når de besøger Websider, uafhængigt årsagen til besøget.

“EJEREN” AF DATA PROCESSING

Som et resultat af besøg på denne hjemmeside kan der producers data der relaterer til identifikation af de besøgende personer. “Ejeren” af deres frembringelse er Motovario S.p.A. med sæde på Via Quattro Passi, 1/3 a Formigine (MO).

DATA PROCESSING STED

Data processing der relaterer til Web servicerne på den hjemmeside, udføres I henholdt til ovennævnte præmisser; al data bearbejdes kun af de tekniske medarbejdere i data processing kontoret, eller af det personale der skal udføre mulige midlertidige vedligeholdelsesprocedurer. Der udleveres ingen informationer og oplysninger fra Webservicen Personlige informationer der videresendes ved forespørgsel om information om materialer (nyhedsbreve, CD-ROM, kataloger, prislister, svar på spørgsmål, handlinger, osv...) bruges kun til udfyldning af den ønskede forespørgsel eller handling.

TYPE BEARBEJDET DATA


Når man surfer rundt kan data Computer processing systemer og software procedurerne, der kontroller denne Web hjemmeside, indsamle nogle personlige informationer under deres standard brug der implikerer transmission ved brug af Internet kommunikations protokollerne. Disse informationer indsamles ikke til association med identificerede personer, men kan dog, pga. deres natur, tillade identifikation af brugere under bearbejdelse og association med datainformationer i tredjeparters eje. Denne datakategori inkludere IP adresser eller computer domæne navne der bruges af dem der besøger hjemmesiden, URL (Uniform Resource Identifier) adresser på de krævede ressourcer, klokkeslæt på forespørgslen, den metode hvormed forespørgslen sendes til serveren, størrelsen på svar-filen, den numeriske kode der relaterer til det svar serveren har sent (OK, fejl, osv...) og andre parametre der relaterer til brugerens OS og computer processing miljø. Disse datainformationer bruges kun til indhentning af anonyme statistiske informationer mht. Brug af hjemmesiden, og til kontrol af et korrekt brug. Alle datainformationerne slettes øjeblikkeligt efter bearbejdelse. Datainformationer kan bruges til ansvarliggørelse i tilfælde af hypotetiske computer bearbejdelses-overtrædelser. Normalt, beholdes der ikke data informationer på Webkontakter i mere end syv dage. Personligt indtastede informationer, valgfri og frivillig sending af e-mails til adresser der indikeres på denne hjemmeside, indbefatter efterfølgende indsamling af senderadressen, påkrævet ved svarfremsendelse, og alle andre informationer der indtastes i beskeden. Specielle syntetiske informationer vil senere fremvises på hjemmesidens forskellige sider, arrangeret til specielle forespørgsler om service.

COOKIES

Ingen personlige datainformationer indsamles på denne hjemmeside. Der bruges ingen cookies til videresending af personlige informationer, og der bruges ingen form for permanent CD cookies, det er systemer til datainformations-sporing. Brug af session cookies (der ikke lagres på brugerens computer) er begrænset til transmission af session identifikation (formet af blandede tal der genereres af serveren) der kræves til sikker og effektiv besøg på hjemmesiden. Session cookies Cd’er bruges på denne hjemmeside forbygger anvendelsen af andre computer processing teknikker der kan være en potential skade for fortroligheden af brugernes besøg, og tillader ikke indsamling af brugerens personlige datainformationer.

DATA TRANSMISSION OPTIONAL KARAKTER

Bortset fra udspecificeringen af surfing datainformationer, kan brugeren bestemmer om indsamling af dennes datainformationer er i orden. Hvis ikke kan man risikere at der ikke er muligt at opnå hvad man ønsker.

BEARBEJDELSESMETODE

De personlige datainformationer bearbejdes med automatiserede instrumenter i den tid det tager at opnå det man ønsker. Specielle sikkerheds-forholdsregler er taget i brug til at forebygge mod lækning af datainformationer, misbrug eller forkert brug og uautoriseret adgang.

DE INVOLVEREDE PARTERS RETTIGHEDER

De personer de personlige informationer relaterer til har ret til altid at få bekræftelse på tilstedeværelsen, eller mangel på samme, af disse, og at få kendskab til deres indhold og oprindelse, at kontrollere om de er korrekte eller forespørge om opdatering eller ændring (af xxx komplethedsårsager, se art. 7 i L.D. nr. 196/2003). I henhold til denne artikel, kan sletning og anonym transformation af informationer, eller dele af informationer, hvis bearbejdelse overskrider af loven, kan være påkrævet, såsom at opponere mod data bearbejdelse udført af gyldige årsager. Forespørgslen skal sendes til ejeren af data processing eller ledere, Juri Torreggiani, Annachiara Grasselli Dette er denne hjemmesides Privacy Policy, den vil blive opdateret.

LISTE OVER DE ANSVARSHAVENDE
1. Ansvarlig for beskyttelse af personoplysninger: Mr. Juri Torreggiani kontoret beliggende i Reggio Emilia, via Piccard 16/g, tel. +39 0522-301169 – fax +39 0522-387996
2. Ansvarlig for tilbagemelding på forspurgt person: Mrs. Annachiara Grasselli kontoret beliggende i Reggio Emilia, via Piccard 16/g, tel. +39 0522-301169 – fax +39 0522-387996